Thứ Năm, 18 tháng 11, 2010

Thơ cũ.

Thu sang.

Thu đã về rồi, Thu thật Thu
Sớm đã trắng phủ bởi sương mù
Nắng đã hanh hao trong hơi gió
Nhắc đã vắng xa tiếng gọi đò.

       Thu về quện lạnh với heo may
       Quện cả nồng hương sữa tỏa này
       Vào nắng màu mơ trong gió sớm
       Vào đậm với tím cúc bên sông.
Thu về vương thoáng sầu mang mang
Của lệ liễu xanh rủ hàng hàng
Bên hồ buồn tênh không sóng gợn
Của muôn vơ vẩn mỗi Thu sang.

31.10.2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét