Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

Xuống đường.

   Từ 1.5 đến giờ, tuần nào cũng có những đoàn người xuống đường, dương cao những tờ giấy đòi minh bạch chuyện cá chết ở các biển miền Trung.