Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012

Vớ vẩn

05:43 24 thg 2 2012Công khai27 Lượt xem 4
   Thứ 6 rồi, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng đã gần hết 1 tuần. Công việc bận bịu và choán hết tâm trí, đầu óc lúc nào cũng canh cánh với công việc đang bộn bề và dang dở, với những mối lo...

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2012

Vớ vẩn

05:43 24 thg 2 2012Công khai27 Lượt xem 4
   Thứ 6 rồi, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng đã gần hết 1 tuần. Công việc bận bịu và choán hết tâm trí, đầu óc lúc nào cũng canh cánh với công việc đang bộn bề và dang dở, với những mối lo...

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

Lẩn thẩn va linh tinh...

07:38 14 thg 2 2012Công khai23 Lượt xem 6
   Nếu không có 1 người bạn nhắn cho tôi 1 cái tin, có lẽ tôi sẽ chẳng nhớ đến ngày hôm nay là ngày Valentin's Day.
   Lần đầu tiên có khái niệm biết đến ngày này