Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

Chớm Thu!

07:55 31 thg 8 2011Công khai18 Lượt xem 5
   Ngày đã chớm vào Thu. Sáng đi trong nắng, đã cảm thấy những se sắt, dù rất mong manh qua những cơn gió. Se sắt đó rồi sẽ thành những hanh hao theo biến chuyển heo may, nhưng lẽ sẽ còn lâu lâu nữa.

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2011

Định mệnh...???

10:26 15 thg 8 2011Công khai17 Lượt xem 12
   Cuộc đời, thật lạ với nhiều điều tưởng như bình thường, giản đơn nhưng nhẽ, là không hề như vậy. Sự sắp đặt của phận số lên cuộc đời con người với bao nỗi tréo ngoe, ly hợp.....