Thứ Ba, 8 tháng 11, 2011

Nam Vệ ký sự 7.

02:19 8 thg 11 2011Công khai15 Lượt xem 4
   Cồ Nam Vệ, mùa Đông năm Tân Mão.
   Nam Vệ lúc này, chính sự đã yên ổn, giá cả vẫn cao vút nhưng đã tạm không tăng. Sau sự ồn ào về Thượng thư bộ Tài và phó Thượng thư bộ Thương về giá cả xăng dầu, không thấy đăng cáo thêm. Có lẽ sóng lặng mặt hồ mà nổi cồn nơi đáy chăng ???