Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

Ký ức nhỏ.

   Khi tôi vào Sài Gòn lần đầu, thì Hà Nội lúc đó còn nghèo lắm. Lúc đó, tôi mới mười bảy tuổi. Mới thi đại học xong.