Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

Tổ cụ các anh!

   Hồi ơ kìa, cái hồi còn bao cấp những năm 80, đã nghe chuyện tiếu lâm về chuyện xây nhà không cần toilette.

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

Linh tinh chuyện cũ.


   Hôm rồi, gặp một ku quen biết. Nó chém ác liệt về một thời tuổi trẻ. Mặc quần ga (gabadin xanh bộ đội, kiểu quân khu, giờ gọi là đầu gấu) đi guốc mộc, sẵn sàng tẩn bất cứ thằng nào đến gần người yêu. Rồi cười hô hố.