Thứ Tư, 18 tháng 1, 2012

Tuổi trời

05:26 18 thg 1 2012Công khai11 Lượt xem 0
   Đằng đẵng 1 cuộc đời con người, như người ta vẫn nói, tam thập nhi lập, tứ thập bất nghi hoặc, ngũ niên tri thiên mệnh, lục thập lực bất tòng tâm, thất thập cổ lai hy...

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2012

Côn đồ mặc vest

06:50 11 thg 1 2012Công khai18 Lượt xem 10
   Xã hội nào cũng tồn tại những thằng côn đồ, nó là 1 dạng thuộc tính xã hội, tồn tại như tiên đề mà chẳng cần chứng minh.
   Xã hội mình, thời của quần ga dép đúc qua lâu rồi,