Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2012

Những chuyện chẳng ra gì

02:53 25 thg 10 2012Công khai157 Lượt xem 13
  

   Bức hình trên đủ để minh họa kết quả Đại hội TW6 vừa qua. Chắc không cần bình thêm nữa. Sức truyền tải thông tin từ 1 bức hình đủ để ngôn từ câu chữ bất lực.

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

Nam Vệ ký sự 8.

10:52 22 thg 10 2012Công khai106 Lượt xem 12
    Cồ Nam Vệ, năm Chính Sản thứ 67, đời Vệ Kính Vương.

  Lúc này đã là mùa Thu, tiết trời dịu mát, gió đã phất phơ hơi heo may mỗi lúc đêm xuống. Nhưng lại nóng nơi hàng trà quán tửu. Sức nóng của lòng người trông ngóng về vận nước.

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2012

Có còn niềm tin ???

04:03 19 thg 10 2012Công khai126 Lượt xem 8


   Tôi tự hỏi mình về thể chế, về niềm tin không biết bao nhiêu lần. Tôi không thích tư duy u ám về đất nước, vì vậy tôi biết trong thâm tâm, trong sự sâu thẳm của lòng mình, tôi mong muốn về 1 sự thay đổi, 1 sự thay đổi căn bản, có gốc rễ, dù rằng, hàng ngày, những điều diễn ra vẫn luôn mang lại những suy nghĩ đầy bất ổn và những thái độ bàng quan.

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2012

Doanh nhân Việt ???

04:33 15 thg 10 2012Công khai177 Lượt xem 11


  
   Chọn bức ảnh minh họa của tác phẩm văn học này làm minh họa cho bài viết, e rằng có sự khập khiễng.

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012

Thu cảm.

17:32 10 thg 10 2012Công khai119 Lượt xem 8

   Thu rồi. Tiết đẹp và dễ chịu nhất trong năm.

   '' Thu đã về rồi, thu thật thu
     Muộn buông đã lớt lểu hơi mù...''

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2012