Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

Lẽ đời...

04:25 4 thg 6 2012Công khai254 Lượt xem 12

   Trong cuộc đời, thì có nhiều lẽ. Có sự giản đơn, có sự lừa lọc. Có lẽ chân thành và có lẽ dối gian. Có sự chân chất và có sự xảo trá. Có lẽ quân tử cũng có lẽ tiểu nhân. Có sự dung hòa và có sự quyết liệt. Có lẽ mềm mỏng và có lẽ cương nhu.

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

Ngày của trẻ con - Học đi con...

06:14 1 thg 6 2012Công khai90 Lượt xem 7
   Hôm nay là ngày Quốc tế thiếu nhi, ngày của trẻ con toàn thế giới. Mình cứ lăn tăn, chẳng hiểu ở nước ngoài thì người ta sẽ chăm sóc lũ nhóc như thế nào và tặng quà gì cho chúng nó nhỉ ???