Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

Hà Nội, 1 góc suy tư.


   Mỗi khi nghĩ về Hà Nội, tôi thường bị những cảm xúc, những suy nghĩ đan xen nhau. Mỗi khi đi qua 1 con phố, tôi thường tự hỏi, nơi này xưa kia ra sao ???

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

'' Ranh nhân ''


   Các công chức xứ Lừa đã được 1 quan chức nói là '' sáng cắp ô đi tối cắp về '', tất nhiên, ông ấy có bổ sung là tầm khoảng 30% thôi. Thế thôi, chứ 50% thì loạn, mà 70 hay 80% thì mất...thể chế.

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Tin ba toác.


   Gọi là tin ba toác, bởi dù nó là nghĩa cử cao đẹp đi nữa, thì cũng không đáng để hơn 700.000 phương tiện lề chuẩn không cần chỉnh đưa lên. Và những cướp, hiếp, giết, lộ hàng, sock vì hót gơn (hot girl -HG) ... vv và vv..thì được thay thế.

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

Để anh dạy em cách yêu thương.  Anh sẽ chỉ cho em biết rằng chia tay trong tình yêu đâu đã phải là thất bại duy nhất em sẽ gặp trên đường đời còn rất dài này. Này cô bé, để anh dạy em cách yêu thương

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

Mạng và ... kỹ nghệ.


   Thế giới ngày 1 phẳng hơn, trong đó, sự phát triển của Internet đóng góp vai trò không nhỏ. Thực ra, internet đã cấu thành 1 tế bào xã hội rồi, cùng đi lên với văn minh nhân loại.

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

Chuyện nhỏ của 1 con cừu.


                                     Bám theo lề là việc của những con cừu, không phải của người tự do.
                                                                                                                  Ngô Bảo Châu.

Trại súc vật - Animal Farm.


  1.    Rất tình cờ, tôi lang thang hiệu sách và tóm được quyển Animal Farm,

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

Tản mạn về thời nay...   Tôi không muốn viết về chuyện sửa đổi Hiến pháp. Nhưng vì đọc báo, xem tivi, thấy người ta nói nhiều quá.