Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016

Bình thản và tò mò...


     Đây là một trong những tấm hình minh họa của cuốn sách Trại súc vật, một cuốn sách cấm. Tạm dịch lời Việt là: Tất cả các con vật đều bình đẳng, nhưng có một số con vật bình đẳng hơn những con vật khác!