Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

Nhạy cảm à???!!!


   Nhạy cảm hả anh? Nhạy cảm có phải pháp lý không anh? Nhạy cảm là cái có trong khái niệm quản lý Nhà nước hả anh?