Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2014

Giời ơi đất hỡi.


       Lâu rồi mới lại ngồi vào bàn viết. Bận, cũng chẳng hẳn lắm. Hứng, cũng không hẳn là. Nhưng cái trạng thái lơ mơ như nửa âu lo, nửa suy lắng, nửa trầm trầm, lại nửa lâng lâng kiểu như không tha thiết cái gì nó cứ tồn tại...